Voorbereiding op het Inburgeringsexamen en op de Staatsexamens B1 en B2.

In deze korte training worden cursisten voorbereid op het examen.

Er wordt gewerkt met voorbeeldexamens en oefeningen zoals die in het examen voorkomen.