Cursussen

Edu-Accenta werkt met kleine groepen van 6 deelnemers tot maximaal 12.

Na uw aanmelding bespreken we welk taalniveau u heeft en welke groep het beste bij u aansluit. Dit bekijken we met u tijdens een intake.
Wij bieden de volgende taaltrajecten:

Klik op de gekleurde blokken voor meer info over de  betreffende cursus.

Als u niet kunt lezen of schrijven en weinig opleiding in uw land heeft gekregen dan kunt u deelnemen aan de alfabetiseringscursus.

U leer stapsgewijs de basis van de Nederlandse taal zoals het alfabet en een basiskennis van Nederlandse woorden. Ook leert stap voor stap woorden en zinnen schrijven en lezen.

Dit is een reguliere taalcursus voor het inburgeringsexamen die start op niveau A1.Hier leert u de basisregels van grammatica en maakt u een begin met het opbouwen van een woordenschat.

De lesstof is gebaseerd op alledaagse thema’s zoals wonen, gezondheidszorg en andere maatschappelijke thema’s.

U leert met een boek op A1 niveau.
De onderdelen van deze cursus zijn:
Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren.

De lessen worden 2x of 3x per week gegeven.

Deze reguliere taalcursus voor het inburgeringsexamen is voor cursisten die doorstromen uit de groep A1 of voor cursisten die starten met niveau A2.

De grammatica en woordenschat worden uitgebreid. U leert met een boek op A2 niveau. U zult al snel korte stukjes kunnen lezen en schrijven en Nederlands leren spreken.

Daarnaast krijgt les in Kennis van de Nederlandse samenleving. Dit is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen en wordt in deze cursus ook aangeboden.

Aan het eind van de cursus A2 kunt u het inburgeringsexamen doen.

De onderdelen van deze cursus zijn:
Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren

Deze cursussen zijn bedoeld voor cursisten die de taal al redelijk goed beheersen en die niveau B1 of B2 willen volgen.

Deze cursus is voor cursisten die het staatsexamen B1 willen doen.De inhoud van de cursus ligt een niveau hoger dan de cursus A2.

Woordenschat en grammaticale kennis worden uitgebreid. Met een diploma B1 kunt u doorstromen naar een MBO opleiding als u dat wilt.

De onderdelen van de cursus B1 zijn:
Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren.

De lessen worden 2x of 3x per week gegeven.

Deze cursus is bestemd voor cursisten met een hogere opleiding.

Met deze cursus kunt u staatsexamen B2 doen.

Alle onderdelen van het Nederlands worden uitgebreid.

Met een B2 diploma kunt u naar een Hogeschool of Universiteit.

Inburgeringsexamen & Staatsexamens

Voorbereiding op het Inburgeringsexamen en op de Staatsexamens B1 en B2.

In deze korte training worden cursisten voorbereid op het examen.

Er wordt gewerkt met voorbeeldexamens en oefeningen zoals die in het examen voorkomen.

Klik op de gekleurde blokken voor meer info over de  betreffende training.

Voorbereiding op het Inburgeringsexamen en op de Staatsexamens B1 en B2.

In deze korte training worden cursisten voorbereid op het examen.

Er wordt gewerkt met voorbeeldexamens en oefeningen zoals die in het examen voorkomen.

Het inburgeringsexamen kunt u aanvragen als u een cursus op minimaal A2 heeft gevolgd.

Het staatsexamen kunt u aanvragen als u een cursus op niveau B1 of B2 heeft gevolgd. Met een B1 diploma kunt u een MBO opleiding gaan volgen.


Met een B2 diploma kunt u een HBO opleiding volgen of kunt u studeren aan de universiteit.

Kennis van de Nederlandse Samenleving.

Dit is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.

U krijgt informatie over belangrijke thema’s van de Nederlandse samenleving zoals: gezondheidszorg, onderwijs en andere maatschappelijke thema’s.

In deze cursus helpen we u met het zoeken naar een beroep en opleiding in Nederland die bij u passen.
U leert welke beroepen u in Nederland kunt doen en welke opleiding hiervoor vereist is. U leert in de cursus een sollicitatiebrief en C.V. te schrijven.

Daarnaast oefent u met het voeren van sollicitatiegesprekken. Tot slot vult u de resultaatkaarten in en maakt u onder begeleiding het ONA-portfolio compleet.

De cursus bestaat uit 64 uur. 

Privéles

Edu-Accenta biedt ook privélessen aan.

Edu-Accenta biedt prive-les aan cursisten die daar behoefte aan hebben. Het kan zijn dat u het druk heeft en niet aan de reguliere lessen kunt deelnemen.

Of het kan zijn dat u een examen moet gaan doen en daarvoor wat extra persoonlijke aandacht wenst om goed te kunnen oefenen. 

U krijgt les van een gecertificeerde docent op het tijdstip dat u goed uitkomt. Er wordt gewerkt met oefeningen die zijn afgestemd op uw taalniveau en toegepast op hetgeen u met de les wilt bereiken, zodat u een optimale les kunt verwachten.